Ostureeglid

 • 1. Üldsätted.
  1.1. Käesolevad kauba ostu-müügi reeglid (edaspidi - Reeglid) on Pooltele siduv juriidiline dokument, mis määrab Ostja ja Müüja õigused, kohustused ja vastutuse Ostja e-posti teel kauba ostmisel. poes.
  1.2. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, täiendada või täiendada, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid. Ostjat teavitatakse e-posti teel. poe kodulehel. Kui ostja ostleb e-posti teel kauplus rakendab tellimuse vormistamise hetkel kehtivaid Reegleid.
  1.3. Osta e-mail kauplusel on õigus:
  1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, s.o täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtumäärusega piiratud;
  1.3.2. 14–18-aastased alaealised ainult oma vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad oma sissetulekuid iseseisvalt;
  1.3.3. juriidilised isikud;
  1.3.4. kõigi ülalnimetatud isikute volitatud esindajad.
  1.4. Reeglite kinnitamisega garanteerib müüja ühtlasi, et lähtudes reeglite 1.3. punktis, on Ostjal õigus osta kaup e-posti teel. poes.
  1.5. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja saadab e-kirja peale kaupluses kaubakorvi koostamist, tarneaadressi täpsustamist, makseviisi valimist ja Müüja reeglitega tutvumist vajutage nuppu "Kinnita tellimus" (vt punkt 5 "Kauba tellimine, hinnad, maksekord, tähtajad") .

  2. Isikuandmete kaitse.
  2.1. Telli kaup e-posti teel poes saab Ostja:
  2.1.1. registreerudes sellel e-posti aadressil poes - sisestades registreerimisel küsitud andmed;
  2.1.2. ilma selle e-kirjaga registreerumata poes.
  2.2. Ostja kauba tellimisel 2.1. reeglite punktis sätestatud viisidel tuleb Müüja poolt antud vastavatesse infoväljadesse märkida kaubatellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud Ostja isikuandmed: ees-, perekonnanimi, kauba tarneaadress, telefon number ja e-posti aadress. postiaadress.
  2.3. Käesolevate reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et 2.2. Punktis toodud Ostja isikuandmeid töödeldakse kaupade ja teenuste elektroonilisel müügil. kaupluses, Müüja tegevuse analüüsi ja otseturunduse eesmärgil.
  2.4. Nõustudes Ostja isikuandmete töötlemisega Müüja e-kirjas kaupade ja teenuste müügiks. poest, nõustub Ostja ka sellega, et Ostja poolt määratud e-mail e-posti aadressile ja telefoninumbrile saadetakse kaubatellimuse täitmiseks vajalikud infoteated.
  2.5. Ostja, registreerimine e-posti teel poes ja kauba tellimisel kohustub säilitama ja mitte kellelegi avaldama sisselogimisandmeid.

  3. Ostja õigused ja kohustused.
  3.1. Ostjal on õigus osta kaup e-posti teel. käesolevate reeglite ja selle e-kirja muude artiklite poes kaupluse teabe osades määratud korras.
  3.2. Ostjal on õigus keelduda kauba ostu-müügilepingu sõlmimisest e. poodi, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides toote tagastamise soovi ja selle tellimuse numbri) hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast, välja arvatud juhud, kui lepingut ei saa Leedu Vabariigi seaduste kohaselt tühistada (nt kui leping sõlmitakse hügieenitoodete - voodipesu - müügiks - vt teavet VšĮ "Vartotojų centras" veebisaidil http://www.vartotojucentras .lt/istatymas.php?id=1038, "Mittetoidukaupade tagastamise ja vahetamise iseärasused" punkt 18 .).
  3.3. reeglite 3.2. Ostja saab lõikes 1 sätestatud õigust kasutada ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole põhimõtteliselt muutunud ega seda ei ole kasutatud.
  3.4. Ostja kohustub tellitud kaubad vastu võtma ja tasuma nende eest kokkulepitud hinna.
  3.5. Kui Ostja registreerimisvormis toodud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama.
  3.6. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjat teavitama jaotises „Kontaktid“ toodud sidevahendite kaudu.
  3.7. Ostja kasutab e-posti kauplust, nõustub käesolevate ostu-müügireeglitega ja kohustub neid täitma ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

  4. Müüja õigused ja kohustused.
  4.1. Müüja kohustub tagama kõik tingimused e-posti nõuetekohaseks kasutamiseks ostja poolt. poe pakutavad teenused.
  4.2. Kui Ostja püüab kahjustada Müüja e-posti kaupluse töö stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus koheselt ja ilma hoiatuseta piirata või peatada Ostja e-posti kasutamise võimalus. poodi või erandjuhtudel tühistada Ostja registreering.
  4.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust e-kirjas märgitud Ostja isikuandmetele. kaupluse registreerimisvormis.
  4.4. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kauba Ostja poolt määratud aadressile.

  5. Kauba tellimine, hinnad, tasumise kord, tähtajad.
  5.1. meili Kaupluses saab Ostja osta 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.
  5.2. Leping jõustub hetkest, kui Ostja klõpsab nupul „Kinnita tellimus“ ning peale tellimuse kättesaamist kinnitab Müüja selle – saadab Ostja poolt määratud e-postile kinnituskirja. postiga
  5.3. Toodete hinnad meilile kaupluses ja vormistatud tellimuses on märgitud eurodes koos käibemaksuga.
  5.4. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:
  5.4.1. maksmine e-posti teel pangandus tähendab ettemaksu, kasutades Ostja poolt kasutatavat e-posti aadressi. pangandussüsteem. Selle makseviisi kasutamiseks peab ostja olema e-kirjaga allkirjastatud. pangaleping mõne teenindatava pangaga. Ostja kannab raha e-postile. poe arvelduskonto. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga e-posti kaudu. pangandussüsteemis.
  5.4.2. Pangaülekandega tasumine on ettemaks, kui Ostja kannab peale tellimuse väljatrükkimist ja lähimasse pangakontorisse minekut raha e-mailile. poe pangakonto.
  5.5. Ostja kohustub kauba eest tasuma koheselt. Alles peale kauba eest tasu laekumist algab kaubapaki moodustamine ja kauba tarnetähtaja arvestus.

  6. Kauba kohaletoimetamine.
  6.1. Ostja, kes on tellimuse käigus valinud kättetoimetamise teenuse, kohustub märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.
  6.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse märgitud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule üleandmise kohta.
  6.3. Kauba toimetab kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja (kuller).
  6.4. Müüja tarnib kauba Ostjale vastavalt tootekirjeldustes toodud tähtaegadele. Käesolevad tingimused on esialgsed ja ei kehti juhtudel, kui Müüjal ei ole nõutavat kaupa laos ning Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudusest. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida Müüjast mitteolenevate ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub Müüja koheselt Ostjaga ühendust võtma ja kauba kohaletoimetamise tingimused kooskõlastama.
  6.5. Müüja vabaneb kõikidel juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei ole Ostjale üle antud või see tarnitakse hiljaks Ostja süül või Müüjast mitteolenevatel asjaoludel. .
  6.6. Ostja peab kõikidel juhtudel viivitamatult müüjat teavitama, kui pakend on üle antud kahjustatud või muul viisil kahjustatud pakendis, kui pakis on tellimata kaup või seda vales koguses, mittetäielik tootekomplekt.
  6.7. Kõigil juhtudel, kui ostja märkab kohaletoimetamise käigus pakendil kahjustusi, peab ta märkima märkused kulleri poolt edastatud paki saatedokumenti või koostama nende rikkumiste kohta eraldi dokumendi. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Selliste toimingute tegemata jätmisel on Müüja vabastatud vastutusest Ostja ees pakendikahjustusega seotud tootekahjustuste eest, mida Ostja ei märkinud kulleri saatedokumendis.

  7. Toote kvaliteet, garantiid.
  7.1. Iga e-kiri kaupluses müüdava toote andmed on üldjuhul märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses.
  7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-mail kaupluses oleva kauba värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi Ostja poolt kasutatava kuvari omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.
  7.3. Müüja annab teatud liiki kaubale teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud selliste kaupade kirjeldustes.
  7.4. Kui müüja ei anna teatud liiki kaubale kvaliteedigarantii, siis kehtib vastavates õigusaktides sätestatud garantii.

  8. Kauba tagastamine ja ümbervahetamine.
  8.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup asendatakse, tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi majandusministri 2001. a korraldusele. 29. juuni korraldusega nr. 217 "Asjade tagastamise ja vahetamise reeglite kinnitamise kohta" kinnitatud esemete tagastamise ja vahetamise reeglitega, välja arvatud juhtudel, kui lepingut ei saa Leedu Vabariigi seaduste kohaselt üles öelda (kui leping on sõlmitud hügieenitoodete - voodipesu müügiks; vt infot VšĮ "Vartotojų centras" kodulehelt http 18.) Kõikidel juhtudel kantakse raha tagastatud kauba eest ainult maksja pangakontole.
  8.2. Kauba(de) tagastamiseks reegli 8.1 alusel. punktis, saab Ostja seda teha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba Ostjale üleandmise päevast, teavitades sellest Müüjat kontaktide rubriigis märgitud sidevahenditel, märkides ära tagastatava toote nimetuse, tellimuse. number ja tagastamise põhjus.
  8.3. Kauba tagastamisel ostjale on vajalik järgida järgmisi tingimusi:
  8.3.1. tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, korralikus pakendis;
  8.3.2. toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;
  8.3.3. toode peab olema kasutamata, kaotamata oma välimust tootena (silt terve, kaitsekile maha rebimata vms) (puuduliku toote tagastamise korral see punkt ei kehti);
  8.3.4. tagastatav toode peab olema samas komplektatsioonis, nagu Ostja selle kätte sai;
  8.3.5. toote tagastamisel on vajalik esitada selle ostu dokument.
  8.4. Müüjal on õigus Ostja poolt tagastatud kaupa mitte vastu võtta, kui Ostja ei täida 8.3. kauba tagastamise kord on sätestatud artiklis.
  8.5. Vale toote ja/või ebakvaliteetse toote tagastamisel kohustub Müüja sellised tooted tagasi võtma ja asendama samalaadsete sobivate toodetega.
  8.6. Juhul, kui Müüjal ei ole asendamiseks sobivat kaupa, tagastatakse Ostjale tasutud summa, va kohaletoimetamise kulu.

  9. Ostja ja müüja vastutus.
  9.1. Ostja vastutab täielikult Ostja poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal tekib õigus nõuda Ostja poolt kantud otseste kahjude hüvitamist.
  9.2. Ostja vastutab selle e-kirja abil tehtud toimingute eest. poes.
  9.3. Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui meil poe teenuseid kasutab kolmas isik, kes on seotud e. poodi kasutades Ostja sisselogimisandmeid, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.
  9.4. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja Ostja kohustustest, ei tutvunud käesolevate Reeglitega, kuigi talle oli selline võimalus antud.
  9.5. Kui Müüja email pood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või eraisikute e-posti aadressidele. veebilehtedel, ei vastuta Müüja teabe ega seal läbiviidavate tegevuste eest, ei teosta ega kontrolli neid veebisaite ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.
  9.6. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane pool teisele poolele otsesed kahjud.

  10. Turundus ja teave.
  10.1. Müüja võib omal äranägemisel algatada e-kirja. poes erinevad tutvustused.
  10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt, eraldi etteteatamata muuta aktsiate tingimusi, samuti need tühistada. Aktsiate tingimuste muutmine või tühistamine kehtib ainult edaspidi, s.o. alates nende hukkamise hetkest.
  10.3. Müüja saadab kõik teated kasutades Ostja registreerimisvormis märgitud sidevahendeid.
  10.4. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-postile. kaupluse jaotises "Kontaktid" märgitud telefoni ja e-posti teel. meiliaadressid.
  10.5. Müüja ei vastuta, kui ostja ei saa saadetud info- või kinnitusteateid kätte internetiühenduse, e-posti teenusepakkujate võrkude häirete tõttu.

  11. Lõppsätted.
  11.1. Käesolevad kaupade ostu-müügi reeglid on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi seaduste ja õigusaktidega.
  11.2. Kõik käesolevate reeglite täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.